BongdaNET - Tỷ số trực tuyến Bongdalu Vip nhanh nhất

  Giải Giờ   Chủ Tỷ số Khách C/H-T Số liệu
BUL D1 76Red match
2 1 [15] Etar
10 - 3
0 - 2
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.30 1.12
0 2 3/4
0.65 0.75
ISR U19 73Red match
0 - 4
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.02 0.85
+1/4 3/4
0.77 0.95
TUR Cup 72Red match
2 [TUR 3BD-1] Adana 1954
Osmaniyespor [TUR 3BC-13] 3
3 - 2
2 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.95 0.87
-1/4 3 3/4
0.90 0.97
ISR D3 58Red match
5 - 5
1 - 1
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.15 1.10
0 4
0.67 0.70
EGY D1 HT
1 [18] Al Masry
4 - 4
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.77
-1/4 1
0.90 1.02
GRE Cup HT
1 - 1
1 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.05 1.05
+1/4 2 1/2
0.80 0.80
GRE Cup HT
[GRE D2S-1] Kalamata AO
Kallithea [GRE D2S-5] 2
1 - 5
1 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.25 0.77
0 2
0.67 1.10
ISR D3 HT
2 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
ISR D3 HT
2 - 2
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.95 0.75
0 1 1/4
0.85 1.05
ISR D3 HT
0 - 2
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 0.95
+1/4 1 1/4
1.00 0.85
ISR D3 HT
0 - 2
2 - 1
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.87 1.05
-1/2 4 1/2
0.92 0.75
ISR D3 46Red match
2 - 0
2 - 3
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.00 0.80
+1/2 2 1/4
0.80 1.00
ISR D3 HT
2 - 0
2 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.10 0.97
-1/4 3 1/2
0.70 0.82
ALB D1 HT
2 [6] KF Laci
4 - 4
0 - 1
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.95
-1/2 2 1/4
0.90 0.85
LBN D1 HT
0 - 1
1 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.92 0.85
+3/4 2 3/4
0.87 0.95
LBN D1 HT
Al-Ahed [2] 1
4 - 2
1 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.87 0.75
+1/4 2 1/4
0.92 1.05
ALB D2 46Red match
3 - 1
2 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.97 1.00
-1/4 3 1/4
0.82 0.80
ALB D2 45+1
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
ALB D2 HT
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
ALB D2 HT
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
ALB D2 HT
0 - 0
2 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
Kosovo L HT
4 - 2
0 - 1
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 0.75
+1/2 2 1/4
1.00 1.05
Kosovo L HT
0 - 0
2 - 1
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.07 1.02
-1/4 4
0.72 0.77
UPL 47Red match
2 - 0
0 - 1
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.07 1.10
0 2 1/4
0.72 0.70
INT FRL HT
0 - 0
9 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
CZE DFL HT
0 - 0
2 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.00 0.77
-1 3 3/4
0.80 1.02
OMA PL 45+3
1 - 2
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.77 0.90
0 3/4
1.02 0.90
ROMC 45+1
1 - 3
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.82 0.80
+1/4 3 1/4
0.97 1.00
UAE LP 43Red match
2 [13] Hatta
1 - 1
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.00 0.97
+1/2 2 3/4
0.80 0.82
RUS Cup 31Red match
Khimki [RUS D1-5]
0 - 3
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
ISR D3 32Red match
3 - 2
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 0.75
-1/2 2 3/4
1.00 1.05
ISR U19 16Red match
1 - 1
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.97 0.97
-1/2 4 1/2
0.82 0.82
ISR U19 17Red match
2 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.92 0.85
-1/4 1 3/4
0.87 0.95
ISR U19 11Red match
0 - 1
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.97
+3/4 3 3/4
0.90 0.82
JORC 4Red match
[JOR D1-7] AL Salt
Al-Arabi(JOR) [JOR D2-4]
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85 0.95
-3/4 2 1/4
0.95 0.85
JORC 2Red match
Sama SC [JOR D2-10]
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85 0.82
-1 2
0.95 0.97
ISR U19 2Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.95 0.80
-1/4 3
0.85 1.00
UZB D1 3Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85 0.90
-1 1/2 2 1/2
0.95 0.90
UZB D1 1Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.82 0.87
-3/4 2 1/2
0.97 0.92
GEO D1 4Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.95 0.85
+1/4 2
0.85 0.95
ISR D3 2Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 0.90
-1 3/4 3 1/4
1.00 0.90
HUN U19A 2Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.00 0.85
-1 3
0.80 0.95
BUL D2 2Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 1.02
-1/2 2 1/4
1.00 0.77
BUL D2 4Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.95 0.80
-1 3/4 3 3/4
0.85 1.00
BUL D2 2Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 0.90
-1/4 2
1.00 0.90
EST D2 2Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.97 0.95
-1 3 1/4
0.82 0.85
EST D2 1Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.85
-2 1/2 4 1/4
0.90 0.95
EST D2 2Red match
[7] Elva
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.82 0.95
0 3 3/4
0.97 0.85
EST D3 4Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.87 0.90
-1/4 4 1/4
0.92 0.90
EST D3 4Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85 0.90
-1 1/4 4 1/4
0.95 0.90
CZE DFL 4Red match
0 - 0
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.95 0.90
+1/4 3
0.85 0.90
ISR D3 21:15
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.93 0.88
+1/2 2 1/4
0.88 0.93
GRE D1 21:30
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.03 0.85
-1/4 2
0.83 1.00
INT FRL 21:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
ISL 21:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.98 0.90
+1/2 3
0.83 0.90
BUL D1 22:00
Arda [6]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 0.98
+3/4 2 1/4
0.98 0.88
ALG U21 22:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85 0.88
+1 1/4 3
0.95 0.93
ALG U21 22:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.05 0.90
-1/4 2 1/2
0.75 0.90
ALG U21 22:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.80
+1/4 2 1/2
0.90 1.00
ALG U21 22:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85 0.88
-1/2 2 3/4
0.95 0.93
ALG U21 22:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.00 1.00
-1 1/4 2 3/4
0.80 0.80
ALG U21 22:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85 0.83
0 2 1/2
0.95 0.98
ALG U21 22:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.03 0.93
-1/4 2 1/4
0.78 0.88
ALG U21 22:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.70 0.90
-2 3
1.10 0.90
QAT D1 22:00
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.98 0.85
-1/2 3 1/2
0.83 0.95
POL Cup 22:00
VS
Polonia Bytom [POL D2-17]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.78 1.03
+1/4 2 3/4
1.10 0.83
MEX U23 22:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.95 1.00
-1/2 2 1/2
0.85 0.80
KUW D2 22:05
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.03 0.90
+1/4 2 1/2
0.78 0.90
SLO D1 22:30
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.93 0.80
-1 1/4 2 3/4
0.88 1.00
ROMC 22:30
[ROM D2-18] Alexandria
CFR Cluj [ROM D1-2]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.10 0.80
+1 1/4 2 3/4
0.70 1.00
FIN D3 A 22:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 1.00
-1/4 3 1/4
0.93 0.80
Finland K 22:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.75 0.80
-3 3/4 5 1/4
1.05 1.00
OMA PL 22:40
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.00 1.00
-1/4 2
0.80 0.80
DAN Cup 22:59
[DEN D1-5] Kolding FC
Nordsjaelland [DEN SASL-3]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.93 0.93
+1 1/4 3
0.93 0.93
UAE LP 22:59
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 0.78
+1/4 2 3/4
0.93 1.03
Spain D4 22:59
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.95 0.83
+1/2 2
0.85 0.98
EGY D1 22:59
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.03 1.03
-1/4 2 1/4
0.78 0.78
GEO D1 22:59
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.93 0.75
+1/2 2 3/4
0.88 1.05
ISR D3 22:59
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.75
-1 2 1/2
0.90 1.05
POL Cup 22:59
[POL D1-3] GKS Tychy
VS
Wisla Plock [POL D1-5]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 0.90
0 2 1/2
0.98 0.95
LIT D1 22:59
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.73 0.83
-1 2 1/4
1.08 0.98
BHR D1 22:59
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85 0.93
-1/4 2
0.95 0.88
BHR D1 22:59
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.83 0.90
-3/4 2 1/4
0.98 0.90
EST D3 22:59
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.78 0.75
0 3 3/4
1.03 1.05
EST D3 22:59
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 0.80
-3/4 3 1/2
1.00 1.00
EST D3 22:59
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 0.98
+1 1/4 4
0.93 0.83
GER Reg 22:59
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.00 1.00
+1/4 2 3/4
0.85 0.85
NOR D4 22:59
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85 0.90
-2 1/2 4 1/4
0.95 0.90
ICE PR 23:15
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85 0.83
0 3
1.00 1.03
BEL D1 23:30
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 0.95
+1 3
0.98 0.90
ITA D1 23:30
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.83 0.95
+1/2 2 1/2
1.10 0.95
ITA D1 23:30
[14] Monza
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.10 0.84
-1/4 2 1/4
0.83 1.06
JORC 23:30
[JOR D1-10] Al-Jalil
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
JORC 23:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
ISR D2 23:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.03 0.90
0 2
0.78 0.90
ISR D2 23:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.85
-1/4 2 1/2
0.90 0.95
ISR D2 23:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.78 0.95
-1/2 2 3/4
1.03 0.85
ISR D2 23:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 0.90
-1/4 2 1/2
0.93 0.90
ISR D2 23:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 0.80
+1/2 2 1/4
1.00 1.00
ISR D3 23:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.80
-1 1/4 2 1/2
0.90 1.00
ISR D3 23:45
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 0.90
+1 1/4 2 3/4
1.00 0.90
ISR D3 23:45
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.78 0.93
+1/4 2 1/4
1.03 0.88
Finland K 23:45
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.85
-3 1/2 5 1/4
0.90 0.95

Tỷ số trực tuyến 29-09-2023

TUR D1 00:00
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.95 1.00
-1 1/2 3
0.90 0.85
DAN Cup 00:00
[DEN D2A-5] Nykobing FC
VS
Aarhus AGF [DEN SASL-6]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.10 0.98
+1 1/2 3 1/2
0.78 0.88
SPA D1 00:00
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 1.02
-3/4 2 1/4
1.05 0.88
SPA D1 00:00
Betis [10]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.96
+1/4 2 1/2
1.03 0.94
NORC 00:00
[NOR D1-12] Valerenga
VS
Bodo Glimt [NOR D1-2]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.98 0.93
+1/2 3
0.88 0.93
SWE D2 00:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.98 0.95
-1/2 2 3/4
0.88 0.90
SWE D2 00:00
VS
GAIS [3]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.00 0.90
+1/2 2 3/4
0.85 0.95
SWE D2 00:00
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.05 0.90
-3/4 2 3/4
0.80 0.95
SWE D2 00:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.95
-1/4 2 1/2
0.95 0.90
QAT D1 00:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.93 0.83
-3/4 2 3/4
0.88 0.98
QAT D1 00:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.93 0.98
+1 1/2 3 1/2
0.88 0.83
ISR D3 00:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.83 0.85
0 2 1/4
0.98 0.95
ISR D3 00:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 0.90
-1/4 2 1/4
1.00 0.90
POL Cup 00:00
VS
LKS Nieciecza [POL D1-7]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.98 0.83
+3/4 2 1/2
0.88 1.03
BOS Cup 00:00
VS
FK Zeljeznicar [BOS PL-8]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.75 0.83
+3/4 2 1/4
1.05 0.98
EST D2 00:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 0.98
+1 4 1/4
0.93 0.83
GER U19 00:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.68 0.88
-1 3 3/4
1.15 0.93
Finland K 00:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.05 0.90
+1 4
0.75 0.90
Finland K 00:20
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85 1.00
+1 4
0.95 0.80
GRE D1 00:30
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.03 0.95
+1/2 2
0.83 0.90
BUL D1 00:30
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.05 0.88
-2 2 3/4
0.80 0.98
GER LS 00:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.98 0.80
+1 1/4 3 1/2
0.83 1.00
ISR CL 00:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.75 0.75
-3/4 2 3/4
1.05 1.05
Finland K 00:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.83 0.85
0 4 1/4
0.98 0.95
HUN D2E 00:45
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 0.80
-1/4 2 1/4
0.93 1.00
POL PR 01:00
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.83 0.85
-1/4 2 1/4
1.03 1.00
GRE D1 01:00
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.83 1.05
-1 3/4 3
1.03 0.80
HOL D1 01:00
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.87 0.93
-1 3/4 3 1/4
1.03 0.93
PER D1 01:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 0.85
-1 2 3/4
1.05 1.00
ROMC 01:00
[ROM D1-16] FC Botosani
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.05 0.95
+1/4 2 1/2
0.75 0.85
GER LS 01:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.10 0.70
+3 4 1/4
0.70 1.10
PLI CUP 01:00
[ENG U21-10] Leeds United U21
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.90
-1 3 1/4
0.90 0.90
INT FRL 01:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
Ger-V 01:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.70 0.85
-1 1/2 4 1/4
1.10 0.95
SLO D1 01:15
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.83 0.95
-1/2 2 3/4
0.98 0.85
SUI Sl 01:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 1.03
-1/4 3
0.98 0.83
SUI Sl 01:30
[11] Basel
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.95 0.88
0 3
0.90 0.98
BEL D1 01:45
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 0.98
-3/4 3 1/4
0.98 0.88
ITA D1 01:45
[15] Genoa
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.09 0.88
+1/4 2
0.84 1.02
POL Cup 02:00
[POL D1-10] Wisla Krakow
VS
Lechia Gdansk [POL D1-8]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.93 0.90
-1/2 2 3/4
0.93 0.95
GIB PD 02:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.75 0.75
+1 3
1.05 1.05
POR D1 02:15
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.97 0.80
+3/4 2 3/4
0.93 1.05
PORLC 02:15
[POR D1-8] Casa Pia AC
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.93
-1 2 1/2
0.95 0.93
ICE PR 02:15
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.93 1.03
0 3 1/2
0.93 0.83
ICE PR 02:15
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.85
-1 3 1/4
0.95 1.00
ICE PR 02:15
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88 0.85
-1/2 3 1/4
0.98 1.00
ICE PR 02:15
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 1.00
-1/2 3 1/4
0.95 0.85
ICE PR 02:15
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.98 0.93
0 3 1/2
0.88 0.93
SMA CUP 02:15
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.98 0.88
-2 1/2 4
0.83 0.93
SMA CUP 02:15
VS
S.S Pennarossa [SAN L-12]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.70
-1/2 2 1/4
0.90 1.10
SPA D1 02:30
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.90
+1/2 2 1/4
1.03 1.00
COL Cup 05:00
[COL D2(a)-3] Cucuta
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.75 0.93
+1/2 2 1/4
1.05 0.88
BRA D2 05:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.03 0.78
-3/4 1 3/4
0.83 1.10
CFU CC 05:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
PER D1 06:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90 0.90
+1/2 2 1/4
0.95 0.95
BRA RC 06:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
PAR Cup 06:30
[PAR D1(a)-3] Guarani CA
VS
Guairena [PAR D1(a)-10]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
CFU CC 07:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
ECU D2 07:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.00 0.93
-3/4 2 1/4
0.80 0.88
COL Cup 07:10
[COL D1(a)-5] Millonarios
VS
Alianza Petrolera [COL D1(a)-7]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.83 0.88
-1 2 1/4
0.98 0.93
CON CLA 07:30
[ARG D1-7] Boca Juniors
Palmeiras [BRA D1-2]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.05 0.85
0 1 3/4
0.80 1.00
BRA D2 07:30
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.13 0.90
-1/4 1 3/4
0.75 0.95
BRA LP 08:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
PER D1 08:30
FBC Melgar [(a)-1]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.93 0.85
-1/4 2
0.93 1.00
MEX D1 09:00
[(a)-5] Atlas
Puebla [(a)-15]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.80 0.83
-3/4 2 1/2
1.05 1.03
CNCF CACup 09:00
VS
Alajuelense [CRC D1(a)-1]
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
CHA CSL U21 09:00
VS
-
-
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu

Kết quả bóng đá mới nhất

UZB D1 19:00 FT
7 - 5
0 - 2
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.05
+1 1/4
0.75
AGSW 18:30 FT
7 - 1
1 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.85
-3/4
0.95
AGSW 18:30 FT
18 - 1
2 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90
-5 1/2
0.90
GEO D1 18:30 FT
5 - 4
0 - 2
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.93
-3/4
0.88
AGS 18:30 FT
3 - 0
5 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
AGSW 18:30 FT
0 - 14
0 - 1
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
AGS 18:30 FT
3 - 11
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.88
+2 1/2
0.93
AZE D2 18:30 FT
6 - 1
0 - 0
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
1.00
+1 1/2
0.80
MGL PL 18:00 FT
2 [10] Khovd
4 - 3
0 - 1
Phân tích So sánh Chi tiết Dữ liệu
0.90
+2
0.90

Thế giới bóng đá đang ngày càng trở nên sôi động với muôn vàn giải đấu nóng hổi diễn ra từng ngày. Cùng chuyên trang BongdaNET hòa chung bầu không khí sôi động của môn thể thao Vua, theo dõi Bongdalu Vip và tỷ số trực tuyến Bongdalu Fun nhanh chóng, chính xác. 

Giới thiệu chuyên trang tỷ số bóng đá BongdaNET

BongdaNET - Chuyên trang thể thao hàng đầu

Bóng đá từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của hàng triệu người trên thế giới. Cập nhật những tin tức bóng đá, dữ liệu bóng đá hay các thống kê bóng đá quan trọng như bảng xếp hạng, kết quả bóng đá, lịch thi đấu, kèo bóng đá,...cũng vì thế mà trở thành thói quen của rất nhiều fan hâm mộ làng túc cầu giáo. 

Với một lượng thông tin bóng đá khổng lồ như vậy, rất ít trang web có thể đáp ứng ngay lập tức yêu cầu tìm kiếm và tra cứu thông tin của người hâm mộ. Đó cũng là động lực và lý do để chuyên trang BongdaNET được ra đời. 

BongdaNET là thương hiệu bóng đá đã quá quen thuộc với fan hâm mộ Việt Nam. Tại BongdaNET, người hâm mộ sẽ tìm thấy nhiều data bóng đá số dữ liệu, số liệu phân tích cực chi tiết từ hàng ngàn giải đấu lớn, nhỏ trên toàn thế giới. 

Từ nguồn dữ liệu bóng đá số khổng lồ, các chuyên gia bóng đá hàng đầu tại BongdaNET sẽ đưa đến cho người hâm mộ những phân tích chuyên sâu về nhận định bóng đá, soi kèo; những thống kê cụ thể chi tiết về bảng xếp hạng, lịch thi đấu bóng đá, những cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái, kết quả bóng đá cập nhật từng theo giây.

Đến với bongdanet.co, người hâm mộ sẽ được trải nghiệm tất cả những chức năng tổng hợp, cập nhật dữ liệu bóng đá ưu việt, bao gồm: 

- Nhận định bóng đá, soi kèo bóng đá chuyên sâu tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. 

- Theo dõi máy tính dự đoán kết quả bóng đá các trận cầu tâm điểm

- Cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái cực chuẩn từ chuyên gia

- Cập nhật các thống kê tỷ lệ kèo, tips soi kèo, các loại kèo cược chính xác

- Lịch thi đấu bóng đá toàn bộ các giải lớn, nhỏ trên thế giới

- Livescore tỷ số bóng đá trực tuyến, trực tiếp bóng đá nhanh nhất mà vẫn đảm bảo độ chính xác. 

- Kết quả bóng đá trực tuyến của các giải đấu hàng đầu thế giới.

- Bảng xếp hạng bóng đá update liên tục,... 

Với một loạt những tính năng hiện đại, ưu việt, BongdaNET đã dần trở thành địa chỉ yêu thích của nhiều fan hâm mộ bóng đá, có một lượng fan trung thành hùng hậu và ngày càng hoàn thiện hơn. 

 - Ảnh 60
Bongdanet - Kết nối cộng đồng yêu bóng đá

Định hướng phát triển của BongdaNET

Kể từ khi thành lập cho đến nay BongdaNET vẫn lấy lợi ích của người dùng làm tôn chỉ hoạt động và phát triển. Không chỉ ở thời điểm hiện tại mà mục tiêu trong tương lai của BongdaNET Mobi chính là trở thành chuyên trang thể thao số một tại Việt Nam chuyên giúp người hâm mộ túc cầu giáo có thể cập nhật bất kỳ thông tin bóng đá nào. 

Chính vì thế, trong suốt những năm qua, BongdaNET đang dần hoàn thiện từng ngày, nỗ lực không ngừng nhằm đưa những tin bóng đá nóng hổi, cập nhật chính xác kèo nhà cái bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay và ngày mai, soi kèo nhận định hay bảng xếp hạng bóng đá chuẩn xác tới người hâm mộ. Đáng chú ý, sự nỗ lực của BongdaNET đã được đông đảo người hâm mộ đón nhận khi chuyên trang sở hữu lượng thành viên tương đối đông đảo thường xuyên tương tác. 

Trong tương lai, BongdaNET sẽ cố gắng đổi mới, hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Những tính năng được tích hợp trên website cũng sẽ hoàn thiện và nâng cấp hơn, cung cấp cho fan hâm mộ bóng đá phiên bản tốt nhất. Từ đó, BongdaNET sẽ trở thành địa chỉ đầu tiên mà fan hâm mộ bóng đá nghĩ đến khi muốn tìm kiếm, tra cứu hoặc cập nhật bất kỳ tin tức bóng đá nào. 

Vì sao tỷ số Bongdalu lại tích hợp trên BongdaNET

Giống như BongdaNET, Bongdalu cũng là thương hiệu bóng đá nổi tiếng chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến được đông đảo người hâm mộ, anh em Bet thủ tại Việt Nam yêu thích. Tuy nhiên, do phiên bản chính thức của Bongdalu bị chặn tại Việt Nam, nên nhiều người đã không còn truy cập vào được nữa. 

Nắm bắt tâm lý và sở thích của người hâm mộ, BongdaNET đã tích hợp và ra phiên bản Bongdalu Vip cho bản PC và Bongdalu Fun cho bản di động kể từ đầu năm 2023. Đáng chú ý, tất cả những thông tin mà phiên bản Bongdalu chính thức cập nhật cũng sẽ được cập nhật đầy đủ tại BongdaNET. 

Người hâm mộ nếu mong muốn xem tỷ số trực tuyến, các loại kèo nhà cái bóng đá trực tuyến cùng lúc thì bongdanet.co chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Mọi thông tin, dữ liệu xoay quanh trận đấu sẽ được BongdaNET cập nhật đầy đủ, chính xác và HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. 

Với tính năng tổng hợp và cập nhật tỷ số trực tuyến, người hâm mộ ngay khi truy cập vào chuyên trang sẽ ngay lập tức nắm được kqbd hôm nay của các trận đấu, đồng thời cập nhật thông tin liên quan nhanh nhất theo từng giây. Với việc tích hợp đầy đủ những tính năng của Bongdalu phiên bản chính thức, BongdaNET chắc chắn sẽ không làm người hâm mộ bóng đá thất vọng. 

Vậy Bongdalu là gì? Và đâu là sự khác biệt?

Bongdalu là gì?

Bongdalu chính là một thương hiệu bóng đá có mặt tại thị trường Việt Nam vào những năm 2005 và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu được nhiều người sử dụng. Bongdalu không chỉ cập nhật tin tức bóng đá thông thường mà còn mang đến thế giới kèo cược, tỷ số bóng đá trực tuyến nóng hổi, đa dạng cho người hâm mộ. 

Tuy nhiên, sau khi Bong Da Lu bị chặn thì trên mạng xuất hiện nhiều phiên bản nhái với chất lượng dữ liệu ít và không chính xác. Một số cái tên không chính thức có tên gọi là: Bongdalu Vip, Bongdalu Fun, Bongdalu 2, Bongdalu 4, Bongdalu bản PC,...

Bongdalu phiên bản điện thoại và Bongdalu bản PC có gì khác biệt?

Trước đây khi việc sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế thì đa số người hâm mộ đều chỉ biết đến Bongdalu bản PC dành cho việc truy cập chuyên trang thông qua máy tính. Theo sự phát triển của thời gian, sự thay đổi thói quen của người dùng khi chuyển thói quen từ sử dụng máy tính sang điện thoại thì Bongdalu cũng thay đổi khi cho ra mắt Bongdalu phiên bản điện thoại. 

Theo đó, với 90% lượng fan hâm mộ bóng đá hiện nay thường xuyên sử dụng thiết bị di động nhằm tìm kiếm các dữ liệu bóng đá như lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả bóng đá thì Bongdalu phiên bản điện thoại ra đời như đáp ứng được tất cả các nhu cầu của người hâm mộ. 

Đáng chú ý, Bongdalu phiên bản điện thoại so với Bongdalu bản PC mặc dù không có nhiều sự khác biệt nhưng lại chiếm được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ vì sự tiện lợi. Bongdalu mobi được đánh giá cao khi tốc độ load vô cùng mượt mà, giao diện bắt mắt và cực tiện lợi khi có thể trải nghiệm ở bất kỳ đâu. Trong khi đó bongdalu bản PC cùng ngày càng được nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích. Người hâm mộ khi xem dữ liệu bóng đá trên Bongdalu mobi hay Bongdalu bản PC thì cũng đều sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. 

Các tính năng chính trên Bongdalu

 - Ảnh 61
Các tính năng chính trên Bongdalu Vip và Bongdalu Fun

Bongdalu - Cập nhật tỷ số trực tuyến ưu việt

Đến với Bongdalu, người hâm mộ sẽ được cập nhật kết quả trực tiếp của toàn bộ các trận đấu bóng đá của các giải đấu lớn, nhỏ đang diễn ra trên khắp thế giới. Người hâm mộ có thể cập nhật tỷ số trực tuyến của bất kỳ trận đấu hay giải đấu nào. 

Thông báo kết quả bóng đá theo từng giây 

Kết quả bóng đá tại Bongdalu đều được cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và tính theo từng giây. Điều này có nghĩa là người hâm mộ sẽ hoàn toàn có thể cập nhật kết quả bóng đá của bất kỳ trận đấu nào ngay cả khi trận đấu đó đang diễn ra. Kết quả bóng đá tại Bongdalu sẽ được cập nhật theo thời gian thực của trận đấu, chính vì thế mọi diễn biến tác động đến kết quả bóng đá cũng đều nhanh chóng được cập nhật tới người hâm mộ. 

Xem tỷ số Bongdalu bản PC và điện thoại tiện lợi

Với việc có hai phiên bản là Bongdalu bản PC và Bongdalu Mobi, người hâm mộ có thể có nhiều sự lựa chọn để xem tỷ số Bongdalu. Đặc biệt vì giao diện của Bongdalu bản PC và Bongdalu Mobi không quá khác biệt nên trải nghiệm của người hâm mộ khi cập nhật tỷ số trực tuyến không hề bị ảnh hưởng. Người hâm mộ có thể truy cập vào Bongdalu từ di động hay máy tính đều có thể cập nhật tỷ số bóng đá. 

Theo dõi thống kê trận đấu nhanh chóng 

Bongdalu mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời khi có thể đưa ra những thống kê trận đấu nhanh chóng mà vẫn đảm bảo tính chính xác. 

Cập nhật tỷ số trực tuyến tại Bongdalu sẽ giúp người hâm mộ không chỉ nắm rõ tỷ số trận đấu, kết quả chung cuộc của trận đấu mà còn nhanh chóng nắm được một loạt những thống kê quan trọng khác như:

- Cầu thủ ghi bàn

- Cầu thủ kiến tạo

- Thời gian chính xác xuất hiện bàn thắng

- Tỷ lệ kiểm soát bóng của hai đội

- Số thẻ vàng, thẻ đỏ

- Tỷ lệ sút bóng trúng đích

- Số pha phạm lỗi

- Số pha đánh đầu của hai đội

- Số cơ hội, số lần chuyền bóng thành công,....

Lý do bạn nên xem Bongdalu trên Bongdanet.co

Phiên bản tỷ số trực tuyến mới nhất, dễ sử dụng

Tỷ số trực tuyến tại Bongdanet.co sẽ liên tục được cập nhật theo từng giây, từng phút, từng giờ. Ngay khi có trận đấu nào được bắt đầu, bảng tỷ số trực tuyến sẽ ngay lập tức hiển thị các thông số để người hâm mộ tiện theo dõi. 

Đáng chú ý, phiên bảng tỷ số trực tuyến mà Bongdanet.co đang sở hữu được dựa trên phiên bản tốt nhất của Bongdalu. Chính vì thế, bảng tỷ số trực tuyến không chỉ đầy đủ mà còn khoa học, dễ theo dõi. 

Người hâm mộ sẽ được cập nhật tỷ số trực tuyến theo từng giải đấu, thời gian hiển thị sẽ sắp xếp từ các trận đang đá cho đến các trận chuẩn bị đá và sắp đá. Điều này giúp rút ngắn thời gian tra cứu của người hâm mộ một cách đáng kể. 

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng có thể nhập tên của trận đấu bất kỳ, hoặc tìm kiếm giải đấu bất kỳ để theo dõi tỷ số trực tuyến. 

 - Ảnh 62
Tại sao bạn nên xem Bongdalu Vip trên Bongdanet

Đa dạng các tính năng

Tỷ lệ kèo Bongdalu trực tiếp và chính xác 

Khi xem Bongdalu trên Bongdanet.co, người hâm mộ sẽ có cơ hội cập nhật tỷ lệ kèo trực tiếp và có độ chính xác cao từ kèo nhà cái. 

Không chỉ cung cấp tới người hâm mộ bảng tỷ lệ kèo, kèo nhà cái của các giải đấu hấp dẫn trên thế giới, mà Bongdalu Vip trên bongdanet.co còn cập nhật nhanh chóng mọi biến động tỷ lệ kèo nhà cái. 

Đây là một ưu điểm nổi bật khi xem tỷ lệ kèo bóng đá tại bongdanet.co nhằm giúp anh em cược thủ kịp thời điều đỉnh kèo, cược, đưa ra được những quyết định đặt cược đúng đắn, đảm bảo tỷ lệ thắng kèo cao. 

Bên cạnh đó, bảng tỷ lệ kèo nhà cái còn cung cấp đầy đủ tỷ lệ bóng đá đa dạng theo từng loại kèo như: kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo Tài Xỉu, kèo rung, kèo phạt góc, kèo thẻ vàng,... Từ đó người chơi có thể dễ dàng lựa chọn và đặt kèo. 

Ngoài ra, với việc tích hợp tính năng cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái tự động nên độ chính xác khi đặt kèo luôn lên tới 99%, tỷ lệ ăn tiền cực cao. Người hâm mộ không cần phải F5 lại trang chủ để cập nhật lại bảng tỷ lệ kèo, bởi Bongdanet.co sử dụng công nghệ hiện đại nhất, hệ thống sẽ tự động cập nhật tỷ lệ kèo để anh em tham khảo. 

Lịch thi đấu bóng đá sớm nhất

Phiên bản Bongdalu Vip trên bongdanet.co hứa hẹn sẽ đem đến cho anh em những thông tin, thống kê lịch thi đấu bóng đá sớm nhất. Toàn bộ lịch đá bóng của tất cả các giải đấu trong và ngoài nước đều sẽ được gửi tới anh em một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất. Qua đó, anh em có thể dễ dàng theo dõi, sắp xếp thời gian hợp lý để tận hưởng các trận bóng đá đỉnh cao. 

Kết quả bóng đá theo thời gian thực

Với việc có hàng trăm ngàn trận đấu diễn ra mỗi ngày thì việc xem trực tiếp bóng đá tất cả các trận đấu là điều không thể. Thay vào đó, nhiều anh em lựa chọn cập nhật kết quả bóng đá, tỷ số trực tuyến để có thể cập nhật chính xác và nhanh chóng nhất. 

Đến với Bongdanet.co, anh em có thể cập nhật toàn bộ kqbd theo thời gian thực (real-time) của trận đấu, kết quả chung cuộc của trận đấu, thậm chí là xem lại kết quả bóng đá của tất cả các trận đấu đã diễn ra. Mọi thông tin, thống kê kết quả trận đấu cũng được sắp xếp khoa học, theo từng giải đấu và khung giờ để anh em có thể tra cứu dễ dàng nhất.

BXH bóng đá của nhiều giải đấu

Bảng xếp hạng bóng đá tại Bongdanet.co sẽ giúp anh em cập nhật BXH bóng đá của các giải đấu HOT nhất trên thế giới như: Ngoại hạng Anh, Laliga, Bundesliga, Serie A, Cup C1 châu Âu, World Cup, Euro, SEA Games,... 

Với tính năng hiện đại, BXH bóng đá các giải đấu của chuyên trang sẽ được tự động cập nhật sau từng trận đấu, vòng đấu, để người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra, BXH bóng đá tại BongdaNET cũng đầy đủ các thông tin quan trọng như: vị trí của các đội, số điểm các đội đang có, hiệu số bàn thắng - thua, phong độ 5 trận gần nhất của các đội,... 

Kho dữ liệu khổng lồ

BongdaNET sở hữu kho dữ liệu bóng đá số khổng lồ, ưu việt hơn cả so với các chuyên trang khác. Bên cạnh tỷ lệ kèo, bảng xếp hạng bóng đá, lịch thi đấu hay kết quả bóng đá, chuyên trang cũng cung cấp tới người hâm mộ những tin tức, bình luận bóng đá chuyên sâu từ những nguồn thông tin chính thống, uy tín nhất. Người hâm mộ có thể cập nhật tất cả các tin bóng đá hot nhất, mới nhất về các ngôi sao bóng đá, các giải đấu, các đội bóng nổi tiếng trên thế giới. 

Soi kèo và nhận định bóng đá chính xác 

Việc trải nghiệm Bongdalu trên Bongdanet.co sẽ giúp người hâm mộ bóng đá có cơ hội tiếp cận với những tin soi kèo, nhận định bóng đá chuyên sâu, đảm bảo độ chính xác cao. 

Toàn bộ những bài nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái đều được những chuyên gia nhận định, cao thủ soi kèo phân tích kỹ lưỡng, tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin uy tín, tin cậy nhằm giúp anh em có thể cá cược chắc thắng, tỷ lệ thắng cược cao. 

Bên cạnh đó, thời gian lên các bài nhận định, soi kèo tại chuyên trang cũng khá sớm, giúp cho anh em có thể kịp thời tham khảo thông tin, có thêm nhiều dữ liệu bóng đá quan trọng phục vụ cho việc đặt cược, soi kèo. 

BongdaNET - Phiên bản Bongdalu hoàn hảo nhất

Với những tính năng ưu việt của mình, tỷ số bóng đá BongdaNET xứng đáng trở thành phiên bản Bongdalu hoàn hảo và ưu việt nhất trong hành trình lan tỏa môn thể thao Vua tới người hâm mộ, giúp người hâm mộ có thể cập nhật và tổng hợp dữ liệu bóng đá một cách chính xác, nhanh chóng và đầy đủ. Hãy cùng truy cập BongdaNET ngay từ hôm nay để trải nghiệm phiên bản Bongdalu hoàn hảo nhất!