Vòng Group
08:00 ngày 16/05/2024
AS Magenta Noumea
Đã kết thúc 8 - 0 (5 - 0)
Vaivase Tai FC
Địa điểm:
Thời tiết: ,

Diễn biến chính

AS Magenta Noumea AS Magenta Noumea
Phút
Vaivase Tai FC Vaivase Tai FC
Germain Haewegene 1 - 0 match goal
9'
Germain Haewegene 2 - 0 match goal
12'
Germain Haewegene 3 - 0 match goal
37'
Florian Gope 4 - 0 match goal
45'
Germain Haewegene 5 - 0 match goal
45'
Germain Haewegene 6 - 0 match goal
48'
Gilbert Kugogne 7 - 0 match goal
51'
Louis Brunet 8 - 0 match goal
87'

match goal Bàn thắng match pen Phạt đền match hong pen Hỏng phạt đền match phan luoi Phản lưới nhà match yellow.png Thẻ vàng match red Thẻ đỏ match change Thay người match var Check Var

Thống kê kỹ thuật

Chưa có bảng thống kê số liệu trận đấu !

Đội hình xuất phát

Chưa có thông tin đội hình ra sân !

Dữ liệu đội bóng

Chủ 3 trận gần nhất Khách
1 Bàn thắng 0.67
1 Bàn thua 4.33
1.67 Thẻ vàng 3
4.33 Phạt góc 1.33
3.33 Sút trúng cầu môn 1
Chủ 10 trận gần nhất Khách
0.3 Bàn thắng 0.3
0.3 Bàn thua 1.3
0.5 Thẻ vàng 1.1
1.3 Phạt góc 0.7
1 Sút trúng cầu môn 0.5

Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)

AS Magenta Noumea (6trận)
Chủ Khách
Vaivase Tai FC (6trận)
Chủ Khách
HT-T/FT-T
1
0
1
2
HT-H/FT-T
0
1
0
0
HT-B/FT-T
0
0
0
0
HT-T/FT-H
0
0
0
0
HT-H/FT-H
2
0
0
1
HT-B/FT-H
0
0
0
0
HT-T/FT-B
0
0
0
0
HT-H/FT-B
0
1
0
0
HT-B/FT-B
0
1
1
1